> KONTAKT

Kontakt

Socialtalk er et markedsføringsmagasin som publiserer innsendte artikler.

Ansvarlig utgiver:

Sorentio AS
Notenesgata 9
6018 Ålesund

+47 70 300 850
socialtalk@sorentio.no